KVS Sports Portal

केंद्रीय विद्यालय संगठन
Kendriya Vidyalaya Sangathan
ऑनलाइन पोर्टल - 52वां राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय खेल समारोह 2023-24
Online Portal - 52nd National & Regional Sports 2023-24
SGFI List
SHOOTING BOYS 14
Search
S# RegID Region School Photo Student's Name Father's Name
Phone No.
Adm. No.
DOB
Gender Age Events Kit
1 23015088 MUMBAI RHE PUNE AARAV SHARMA OMKAR SHARMA
7889612288
12276
24 Jun 2010
Boys 14 10 M Air Pistol
366
Shoe : 9
Shirt : 38
TrackSuit : 38
Blazer : 38
2 23070879 GURUGRAM RAGHUNATHPURA AYUSH VIKRAM SINGH
9416743708
4214
27 Feb 2012
Boys 14 10 M Air Pistol
359
Shoe : 4
Shirt : 32
TrackSuit : 32
Blazer : 34
3 23087065 KOLKATA BARRACKPORE AFS GAURAV SINGH RAHUL RANJAN SINGH
9123323931
7377
28 Dec 2011
Boys 14 10 M Open Sight Air Rifle
327
Shoe : 6
Shirt : 34
TrackSuit : 34
Blazer : 34
4 23015531 CHENNAI GOLDEN ROCK GURUU SABARI S SANKAR
9940511543
628
03 Jun 2010
Boys 14 Peep Sight Air Rifle
390
Shoe : 9
Shirt : 34
TrackSuit : 34
Blazer : 26
5 23046072 RAIPUR RAIPUR1S1 KRISHNA KASHYAP YOGENDRA KASHYAP
7415107075
8451
24 May 2010
Boys 14 Peep Sight Air Rifle
384
Shoe : 7
Shirt : 38
TrackSuit : 40
Blazer : 40
6 23029728 MUMBAI DHULE MADHYAM SHASHIKANT MAHALE SHASHIKANT MAHALE
9823703237
1068
11 Aug 2010
Boys 14 10 M Open Sight Air Rifle
322
Shoe : 7
Shirt : 34
TrackSuit : 34
Blazer : 34
7 23015001 CHENNAI NO.1 MADURAI N HARSHAN C NAGADEVAN
9080351152
11472
29 Oct 2010
Boys 14 10 M Open Sight Air Rifle
312
Shoe : 10
Shirt : 36
TrackSuit : 36
Blazer : 36
8 23008819 BENGALURU MALLESHWARAM1 SAMPREETH R RAMESHA R
9448787714
12884
05 Aug 2011
Boys 14 Peep Sight Air Rifle
385
Shoe : 8
Shirt : 34
TrackSuit : 34
Blazer : 34
9 23042649 JAIPUR BHARATPUR SHANTANU KUMAR ROHITASH KUMAR
7507025098
12311
14 Mar 2011
Boys 14 10 M Air Pistol
374
Shoe : 5
Shirt : 34
TrackSuit : 34
Blazer : 34


S T A N D - B Y
S# RegID Region School Photo Student's Name Father's Name
Phone No.
Adm. No.
DOB
Gender Age Events Kit
1 23056718 LUCKNOW JLA BAREILLY ADITYA SINGH ABHYA SINGH GANGWAR
7017126300
21569
25 Jan 2012
Boys 14 10 M Air Pistol
357
Shoe : 6
Shirt : 34
TrackSuit : 36
Blazer : 36
2 23014509 CHENNAI NO.1 MADURAI K MITHUN E KATHIRESAN
9952498485
11754
21 May 2010
Boys 14 10 M Open Sight Air Rifle
306
Shoe : 8
Shirt : 38
TrackSuit : 38
Blazer : 38
3 23061820 ERNAKULAM NO2 CALICUT SWATHWIK O SHAJI V
9544270808
2604
28 Sep 2010
Boys 14 10 M Open Sight Air Rifle
278
Shoe : 8
Shirt : 38
TrackSuit : 38
Blazer : 38
4 23002334 MUMBAI CR SOLAPUR TEJASKUMAR KIRGAT GHANASHAM KIRGAT
09850830772
5795
04 Dec 2010
Boys 14 Peep Sight Air Rifle
378
Shoe : 8
Shirt : 34
TrackSuit : 36
Blazer : 36
5 23025410 VARANASI OLD CANTT VAIBHAV ANAND SURJEET KUMAR
8707575251
13145
14 Sep 2011
Boys 14 Peep Sight Air Rifle
380
Shoe : 5
Shirt : 34
TrackSuit : 34
Blazer : 34
6 23088707 DELHI NO2 DELHI CANTT 2SHIFT VANSH KUMAR ARJUN KUMAR GUPTA
9560532386
9320
29 May 2011
Boys 14 10 M Air Pistol
357
Shoe : 7
Shirt : 36
TrackSuit : 36
Blazer : 36