KVS Sports Portal

केंद्रीय विद्यालय संगठन
Kendriya Vidyalaya Sangathan
ऑनलाइन पोर्टल - 52वां राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय खेल समारोह 2023-24
Online Portal - 52nd National & Regional Sports 2023-24
SGFI List
BOXING GIRLS 19
Search
S# RegID Region School Photo Student's Name Father's Name
Phone No.
Adm. No.
DOB
Gender Age Events Kit
1 23062821 GURUGRAM GURGOAN AFS 2ND SHIFT HARSHITA LOCHAV PARAMVEER LOCHAV
9999220576
3084
07 Apr 2006
Girls 19 Above 64-66 KG
Shoe : 7
Shirt : 40
TrackSuit : 40
Blazer : 40
2 23065756 GUWAHATI MALIGAONNFR JESMITA DOIMARI BINOY DOIMARI
7896931476
8204
19 Apr 2006
Girls 19 Above 57-60 KG
Shoe : 6
Shirt : 38
TrackSuit : 38
Blazer : 38
3 23050475 JAIPUR NO.3, JAIPUR KASHISH VERMA UDAY SHANKAR BAIRWA
8696469703
11184
08 Mar 2006
Girls 19 Above 54-57 KG
Shoe : 8
Shirt : 38
TrackSuit : 36
Blazer : 38
4 23040466 GURUGRAM PALUWAS KHUSHBU ASHOK
9812711150
6921
13 Dec 2006
Girls 19 Above 81 KG
Shoe : 7
Shirt : 42
TrackSuit : 42
Blazer : 42
5 23041105 JAIPUR NO.1 UDAIPUR LAVISHA SWAMI SUNIL SWAMI
9413813547
14738
18 Apr 2007
Girls 19 Above 60-64 KG
Shoe : 8
Shirt : 38
TrackSuit : 38
Blazer : 38
6 23067395 GURUGRAM BHAKLI MANVI YADAV YEZVINDER
9813821303
1965
19 Jun 2007
Girls 19 Above 69-75 KG
Shoe : 8
Shirt : 40
TrackSuit : 40
Blazer : 40
7 23088631 DELHI ARJANGARH MANYA SINGH RANJEET
6238558089
5428
23 Aug 2006
Girls 19 Above 66-69 KG
Shoe : 6
Shirt : 40
TrackSuit : 38
Blazer : 38
8 23043068 CHANDIGARH BHATINDA NO. 3 PAWANNOOR KAUR BAHAL SINGH
9463161044
9764
20 Aug 2006
Girls 19 Below 45 KG
Shoe : 4
Shirt : 34
TrackSuit : 34
Blazer : 34
9 23028717 GURUGRAM GURGAON AFS RADHIKA CHOUDHARY VIJAY KUMAR
8700291224
19090
18 Jul 2006
Girls 19 Above 51-54 KG
Shoe : 7
Shirt : 38
TrackSuit : 40
Blazer : 40
10 23088033 DELHI DWARKA SEC 12 SWATI YADAV SATISH KUMAR
9020189399
5880
11 Dec 2006
Girls 19 Above 48-51 KG
Shoe : 5
Shirt : 36
TrackSuit : 36
Blazer : 36
11 23052954 JABALPUR JABALPUR GCF NO. 2 UNNATI BANSHKAR VIKRAM BANSHKAR
7566157438
3638
15 Jul 2006
Girls 19 Above 45-48 KG
Shoe : 7
Shirt : 36
TrackSuit : 38
Blazer : 38


S T A N D - B Y
S# RegID Region School Photo Student's Name Father's Name
Phone No.
Adm. No.
DOB
Gender Age Events Kit
1 23071780 JAMMU NO1UDHAMPUR ANANYA SHARMA RADHEY SHAM
9797465551
32872
24 Nov 2006
Girls 19 Above 45-48 KG
Shoe : 6
Shirt : 36
TrackSuit : 36
Blazer : 36
2 23049751 JAIPUR EKLINGARH CANTT UDAIPUR. ANGEL PARIHAR RAJKUMAR SIKLIGAR
9602985119
7907
16 Aug 2008
Girls 19 Above 66-69 KG
Shoe : 7
Shirt : 38
TrackSuit : 38
Blazer : 38
3 23042133 JAIPUR NO.1 AFS JODHPUR ANJALI RATHORE RAJENDRA KUMAR
9166582587
29251
12 Feb 2006
Girls 19 Above 48-51 KG
Shoe : 7
Shirt : 36
TrackSuit : 38
Blazer : 38
4 23091025 PATNA KHAGAUL ARUSHI KUMARI DADAN KUMAR SINGH
8340686119
3794
16 Feb 2010
Girls 19 Above 45-48 KG
Shoe : 7
Shirt : 38
TrackSuit : 38
Blazer : 38
5 23029858 VARANASI 39 GTC VARANASI BHAWANA SONKAR RAJU SONKAR
6392000781
11277
20 Sep 2005
Girls 19 Above 64-66 KG
Shoe : 8
Shirt : 40
TrackSuit : 40
Blazer : 40
6 23072497 GURUGRAM AMBALA NO.4 BHOOMI PAWAN KUMAR
9896701482
8502
20 Oct 2006
Girls 19 Above 57-60 KG
Shoe : 6
Shirt : 40
TrackSuit : 40
Blazer : 40
7 23090474 DELHI NO1 DELHI CANTT DEEPA SINGH SHASHI BHUSHAN PRASAD SINGH
8404067009
44602
25 Dec 2006
Girls 19 Above 54-57 KG
Shoe : 6
Shirt : 36
TrackSuit : 36
Blazer : 36
8 23056861 JAMMU CHENANI DIKSHA CHOUDHARY NANAK CHAND
6006712214
739
19 Sep 2006
Girls 19 Below 45 KG
Shoe : 5
Shirt : 36
TrackSuit : 38
Blazer : 38
9 23078847 DELHI SAINIK VIHAR DISHA SHARMA ARVIND SHARMA
8287889848
10970
26 Oct 2005
Girls 19 Above 60-64 KG
Shoe : 7
Shirt : 40
TrackSuit : 40
Blazer : 40
10 23034814 GURUGRAM FARIDABAD NO.2 KUSUM AMAR SINGH
8920799844
12515
12 Aug 2005
Girls 19 Above 60-64 KG
Shoe : 7
Shirt : 40
TrackSuit : 40
Blazer : 40
11 23061928 ERNAKULAM CRPFPALLIPURAM LENA LENIN LENIN.S
8907037717
8157
12 Dec 2006
Girls 19 Above 66-69 KG
Shoe : 7
Shirt : 42
TrackSuit : 42
Blazer : 42
12 23041090 JAIPUR NO.1 UDAIPUR NIDHI SHARMA MUKESH KUMAR SHARMA
8209085603
13806
14 Jan 2007
Girls 19 Above 51-54 KG
Shoe : 6
Shirt : 38
TrackSuit : 38
Blazer : 38
13 23079312 GUWAHATI DIGARUAFS NIRANJANA DAS SIMANTA JYOTI DAS
9954999441
8705
03 Aug 2006
Girls 19 Above 48-51 KG
Shoe : 5
Shirt : 38
TrackSuit : 38
Blazer : 38
14 23067434 GURUGRAM BHAKLI PAYAL PARDEEP KUMAR
7027270438
1365
08 Feb 2006
Girls 19 Below 45 KG
Shoe : 6
Shirt : 36
TrackSuit : 36
Blazer : 38
15 23079650 DELHI SAINIK VIHAR PRIYA UMA SHANKAR MAHTO
8178056595
7895
21 Feb 2006
Girls 19 Above 57-60 KG
Shoe : 7
Shirt : 42
TrackSuit : 42
Blazer : 42
16 23028925 MUMBAI GANESHKHIND PUNE PRIYA BHAGAT AJAY
9373071749
8160
06 Oct 2005
Girls 19 Above 64-66 KG
Shoe : 8
Shirt : 36
TrackSuit : 36
Blazer : 40
17 23087084 DELHI JHARODAKALAN SHIKHA KAUSHIK MAHABIR PD KAUSHIK
9711902987
12014
17 Jun 2006
Girls 19 Above 51-54 KG
Shoe : 7
Shirt : 38
TrackSuit : 38
Blazer : 38
18 23056862 JAMMU CHENANI SIMRAN BALBIR SINGH
9149545953
473
20 May 2006
Girls 19 Above 54-57 KG
Shoe : 5
Shirt : 36
TrackSuit : 38
Blazer : 38
19 23050473 JAIPUR NO.3, JAIPUR SUHANI UDAL SINGH
7976329017
14156
28 Feb 2006
Girls 19 Above 81 KG
Shoe : 7
Shirt : 44
TrackSuit : 44
Blazer : 44